Phone

692 175 416

Email

kontakt@psychoterapiazyrardow.pl

Psychoterapia indywidualna to cykl regularnych spotkań terapeutycznych trwających 50 minut, dostosowanych do potrzeb osoby doświadczającej cierpienia oraz rodzaju jej problemów.

Zapraszam osoby, które doświadczają:

 • zaburzeń nastroju
 • stanów lękowych
 • przewlekłego stresu
 • chorób psychosomatycznych
 • zaburzeń odżywiania
 • różnorodnych kryzysów życiowych, traum
 • problemów w relacjach małżeńskich, rodzinnych, zawodowych, interpersonalnych
 • rozterek egzystencjalnych
 • niskiego poczucia własnej wartości
 • trudności z przeżywaniem i wyrażaniem własnych emocji
 • innych problemów powodujących cierpienie