Phone

692 175 416

Email

kontakt@psychoterapiazyrardow.pl

W swoim zawodzie pracuję od 2004 r.
Początkowo pracowałam z osobami dorosłymi, z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i chorymi psychicznie
(w Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy).

Od wielu lat pracuję w oświacie realizując zadania psychologa szkolnego w różnych typach szkół.
Uzyskałam stopnień nauczyciela dyplomowanego.
Prowadziłam zajęcia z psychologii w Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych.
Od kilkunastu lat prowadzę rewalidacją dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzięki temu zdobyłam doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą z neuroróżnorodnością. Bliska jest mi praca z osobami ze spektrum autyzmu.

W 2009 roku założyłam własny gabinet psychologiczny,
gdzie prowadzę pomoc psychologiczną i psychoterapię dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz poradnictwo wychowawcze dla rodziców.

Od 2014 roku pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Mam doświadczenie w pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą prowadząc
grupę wsparcia,
Treningi Umiejętności Społecznych (TUS)
oraz Trening Zastępowania Agresji (ART).
Prowadzę warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

W trakcie swojej pracy zawodowej realizowałam różne formy pomocy w ramach projektów. Prowadziłam treningi umiejętności komunikacyjnych dla osób szukających pracy, warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży i dorosłych, pomoc psychologiczną dla rodzin z różnego typu problemami, poradnictwo i wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe dla klientów MOPS, GOPS, CUS.

Aktualnie swoje zainteresowania zawodowe rozwijam w kierunku psychoterapii par.

Staże

Szpital Uniwersytecki w Krakowie:
Oddział Dzienny Chorób Afektywnych, Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Ambulatorium Terapii Rodzin

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II:
Klinika Chorób Serca, Naczyń i Transplantologii IT Coll. Med.UJ

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie:
Oddział Dzienny Psychiatryczny