Phone

692 175 416

Email

kontakt@psychoterapiazyrardow.pl

Podchodzę do każdej osoby z uważnością, szacunkiem i otwartością, korzystając ze sprawdzonych metod terapeutycznych o udowodnionej skuteczności, wywodzących się z terapii poznawczo-behawioralnej i terapii „trzeciej fali”.
Korzystam z Terapii Schematów (TS), która ma uwodnioną skuteczność w leczeniu zaburzeń osobowości. Stosuję terapię Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz Terapię Dialektyczno-Behawioralną (DBT). „Trzecia fala” patrzy na człowieka holistycznie, z uwzględnieniem kontekstu, w którym aktualnie się znajduje. Terapie trzeciej fali biorą pod uwagę relację terapeutyczną, związki, wartości, duchowość, uważność.

Staram się być na bieżąco z najnowszymi badaniami empirycznymi, aby zapewnić swoim klientom bezpieczną i efektywną pomoc.
Dzięki systematycznym szkoleniom, w których uczestniczę, mogę wykorzystywać nowoczesne metody psychoterapii oparte o najnowsze badania.
Stały rozwój zawodowy pozwala mi na właściwe dostosowanie sposobów pracy do potrzeb i oczekiwań osób potrzebujących pomocy.

Kieruję się zasadami etyki zawodowej.

Swoją pracę regularnie poddaję superwizji.