Phone

692 175 416

Email

kontakt@psychoterapiazyrardow.pl

Nikt nie uczył nas być rodzicami.
Na różnych etapach życia rodzicielskiego możemy poczuć bezradność, frustrację, bezsilność, wypalenie rodzicielskie.

Zapraszam rodziców, którzy chcieliby wesprzeć siebie w byciu mamą i tatą, zatroszczyć się o własne potrzeby i poszukać inspiracji w pokonywaniu trudności wychowawczych.